Dielektrisk spänningstest i vatten

Dielektriskt spänningstest i vatten, annat kallat undervattenselektriskt åldrande test för att mäta tillförlitligheten och anslutningen hos kabelgenomförande kontaktdon med låg, mellan och hög spänning i vatten. Vi fortsätter detta test på lågspänningsisolerade piercingkontakter, isolerade kabelskor och isolerade ändlock.

Detta test simulerar väderförhållandena vid ihållande regn och hög luftfuktighet. Vi satte isolerade ledare i en transparent behållare med rätt mängd vatten och satte sedan upp en högspänning och för att mäta anslutningen. Spänningsförhållandet och tiden har olika värden enligt standarderna EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 för elektriska distributionstillbehör. Genom simuleringstestet för att säkerställa den höga isoleringsnivån hos elektriska kontakter under spänningen, elektriska belastningar, simulerar användningstiden.

Vår teststandard baserad på CENELEC, N 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 och vi använder följande standardtest på nya produkter innan vi lanserar, även för den dagliga kvalitetskontrollen, för att säkerställa vår kunden kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven.

Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

aszgaege