Elektriskt åldrande test

Elektriskt åldrande test används för att undersöka kontaktdonens förmåga att ha lämpligt resistent värde under temperaturintervaller och elektrisk ström.

Jera fortsätt test på nedanstående produkter

-Isolationshåltagningsanslutningar (IPC)

-Låga, mitt- och högspänningsbultar.

Två IPC-kretsar monterade med huvud- och grenledare. Bör testas motståndet mot elektrisk kontakt efter angivet muttermoment. Efter applicerad likström kommer mätpunkter för temperatur och motstånd att inspekteras. 1000 värmecykler behövs, med regelbunden kortslutning. Efter 1000 cykler med uppvärmning och kylning ska den resistenta värderingen vara i enlighet med elektrisk standard.

Vår testmetod enligt CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T1190-2012 för elektriska distributionstillbehör. Vi använder följande standardtest på nya produkter innan vi lanserar, även för den dagliga kvalitetskontrollen, för att säkerställa att vår kund kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven.

Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

adfsf