Test med låg temperatur

Monteringstest vid låg temperatur används för att undersöka kontakternas förmåga att ha lämplig elektrisk kontakt vid låg temperatur. När produkten utsätts för låg temperatur under lång tid kan produktens prestanda, funktion, kvalitet och livslängd påverkas. Detta kräver lågtemperaturprovning av produkten för att undersöka produktens motståndskraft mot låga temperaturer.

Jera fortsätter tester på nedanstående produkter

-Isolationshåltagningsanslutningar (IPC)

-Låg-, mitten- och högspänningsskruv med skruvhuvud.

En kvalificerad hålkontakt för isolering bör ha en stabil elektrisk kontakt mellan ledarna vid låg temperatur. Vi placerade den i en frostkammare och testade dess elektriska kontakt när mutterens vridmoment fixades.

Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vår teststandard enligt CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T1190-2012 för elektriska distributionstillbehör. Vi använder följande standardtest på nya produkter innan vi lanserar, även för den dagliga kvalitetskontrollen, för att säkerställa att vår kund kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven.

Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

asfaf