Aluminium- och zinkgjutningsverkstad

Jera fiber forskar och utvecklar produkter, så vi har aluminium- och zinggjutningstekniken för att möta kraven på olika produkter.

I vår högtrycksgjutningsverkstad i aluminium producerar vi reservdelar för:

-fäste fästen och krokar

-Förankring och upphängningsklämma

-Figur 8 fiberoptisk kabel förankringsklämma

-Stångfästen och krokar

-Hög- och mellanspänningsklämma för pistol

-Isoleringskontaktdon

Råvaror är stål såsom aluminium, zink, kisel. Alla råvaror som inspekteras enligt ISO 9001: 2015 och våra interna krav

Genom denna teknik kan jera line utveckla nya produkter eller anpassa nuvarande produktsortiment för att vara mer konkurrenskraftiga och kunna erbjuda våra kunder rimliga erbjudanden och överlägsen kvalitet.

Vi förbättrar produktionsanläggningarna och har policy för kostnadseffektiva processlösningar och automatisering.

Vår avsikt är att tillverka och leverera omfattande och tillförlitliga produkter för våra kunder inom byggandet av telekommunikationsnät och kraftdistributionssystem. Kontakta oss gärna för vidare samarbete, hoppas att vi kan bygga pålitliga, långvariga relationer.

uigui