CNC svarvverkstad

Jera-linjen har tekniken för CNC-svarvbearbetning. Vi gör FoU och utvecklar produkter relaterade till produktion med denna teknik.

I CNC-svarvverkstad producerar vi följande produkter:

-Låga, mitt- och högspänningskabelkontakter

-Kabelskor med låga, mellersta och höga spänningar

-Skruvhuvud aluminiumbultar

-Skruvhuvud aluminiummuttrar

-Polymerisolatorstränghårdvara

Som används för kraftkabelfördelning och kabelfogar, isoleringsgenomföringskontakter, CNC-svarv ger noggrannhet och korrekt tolerans för vridmomentnivån.

Råvaror är polymerer som aluminium, stål, koppar, mässing etc. Alla råvaror som inspekteras enligt ISO 9001: 2015 och våra interna krav.

Genom denna teknik kan jera line utveckla nya produkter eller anpassa nuvarande produktsortiment för att vara mer konkurrenskraftiga och kunna erbjuda våra kunder rimliga erbjudanden och överlägsen kvalitet.

Vi förbättrar produktionsanläggningarna och har policy för kostnadseffektiva processlösningar och automatisering.

Vår avsikt är att tillverka och leverera omfattande och tillförlitliga produkter för våra kunder inom byggandet av telekommunikationsnät och kraftdistributionssystem. Kontakta oss gärna för vidare samarbete, hoppas att vi kan bygga pålitliga, långvariga relationer.

sdgkg