Prodcut monteringsverkstad

Jera fiber har 3 enheter i monteringsverkstaden. De flesta av de produkter som vi producerar består av fyra eller fler reservdelar. En färdig produkt måste monteras i produktionslinjen och packas sedan. Vi använder tekniken för transportsystem för att påskynda vår monteringseffektivitet

I monteringsverkstaden monterar vi:

-FTTH-låda och FTTH-skarvförslutning

-FTTH kabelförankring och upphängningsklämma

-droppsklämma

-Elektrisk kabelankare

-Fäste för lågspänningskabel

-Isoleringspiercingkontakt

-Skjuvhuvudets kabelskor och kontakter

Vi har sju steg mot en effektiv monteringslinje:

Organisation av workshopens process
Tydlig delning av monteringsarbetet
Lägg upp workshopen
Sätt ihop monteringen i praktiken
Diskussion om de allmänna förbättringsmetoderna
Utformning av önskad situation
Redskapet börjar

Jera fiber använder transportsystem när vi monterar varorna. Detta system kan förbättra produktionseffektiviteten och spara tillverkningskostnader för fabriken. Det kan också spara antalet produktionsarbetare i viss utsträckning och förverkliga en viss grad av automatiserad produktion.

Vår avsikt är att tillverka och leverera omfattande och tillförlitliga produkter för våra kunder inom byggandet av telekommunikationsnät och kraftdistributionssystem. Kontakta oss gärna för vidare samarbete, hoppas att vi kan bygga pålitliga, långvariga relationer.

sag