Brandmotståndstest

Brandbeständighetstest som kallas flamskyddsmedel används för att säkerställa brandsäkerheten för våra produkter eller material och för att mäta deras brandresponskrav. Det är nödvändigt för oss att göra detta test för att kontrollera brandmotståndet, särskilt de produkter som måste appliceras i extrema miljöer.

Jera fortsätt detta test på nedanstående produkter

-Fiberoptiska droppkablar

-Isolationshåltagningskontakt (IPC)

Brandmotståndstester drivs av vertikal ugn enligt IEC 60332-1, IEC 60332-3-standarden. Testutrustning förformades automatiskt, vilket kan undvika mänskliga misstag för att säkerställa äktheten och precisionen i experimentet.

Vi använder följande standardtest på nya produkter innan vi lanserar, även för den dagliga kvalitetskontrollen, för att säkerställa att vår kund kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven.

Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

aggdsg