Test för insättning och returförluster

Förlusten av signal, som inträffar längs längden på en fiberoptisk länk, kallas insättningsförlust, och testet för insättningsförlust är för att mäta ljusförlusterna visas i fiberoptisk kärna och fiberoptisk kabelanslutning. Mätningen av mängden ljus som reflekteras tillbaka mot källan kallas returförlusttest. och insättningsförlust och avkastningsförlust mäts i decibel (dB).

Oavsett typ, när en signal färdas genom ett system eller en komponent är effektförlust (signal) oundviklig. När ljuset passerar genom fibern, om förlusten är mycket liten, påverkar det inte kvaliteten på den optiska signalen. Ju högre förlust, desto lägre reflekteras beloppet. Ju högre avkastningsförlust desto lägre reflektion och desto bättre anslutning.

Jera fortsätt test på nedanstående produkter

-Fiberoptiska droppkablar

-Fiberoptiska adaptrar

-Fiberoptiska patchkablar

-Fiberoptiska flätor

-Fiber optiska PLC-delare

För fiberkärnanslutningar drivs testet enligt IEC-61300-3-4 (metod B) standarder. Procedur IEC-61300-3-4 (metod C) standarder.

Vi använder testutrustning i vår dagliga kvalitetstestning. För att säkerställa att våra kunder kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven. Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

sdgsg