Materialhårdhetstest

Hårdhetsmätningstest används för att säkerställa att produkterna eller materialet kan motstå mekanisk påverkan under installation eller användning med andra relevanta produkter. Det är ett av de viktigaste indexen för att upptäcka materialens egenskaper, hårdhetstest kan återspegla skillnader i kemisk sammansättning, vävnadsstruktur och material för behandlingsteknik.

Huvudsyftet med hårdhetsprovet är att bestämma materialens lämplighet för en given applikation. Vanliga material som stål, plast, band har sin motståndskraft mot deformation, böjning, slitbanekvalitet, spänning, genomborrning.

Jera fortsätt detta test på nedanstående produkter

-Fiberoptiska klämmor

-Högspänningsanslutningar

-Lågspänningsskjuvhuvudets bultklackar och kontakter

-Lågspänning ABC-klämmor

-Isolationshåltagningsanslutningar (IPC)

-Kablar för lågspänningskabel

-Fiberoptiska fördelningsboxar

-FTTH fästen

-Fiberoptisk släppkabel

-Fiber optisk skarvförslutning

Vi använder manuell testmaskin för rockwell-hårdhet för att testa produkter och material av järnmetaller, och vi använder även maskin för hårdhetstestning för att testa plast- och bandmaterial.

Vi använder testutrustning i vår dagliga kvalitetstestning så att våra kunder kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven. Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

dhd