Mekaniskt slagstest

Mekaniskt stöttest (IMIT), annat kallat mekaniskt chocktest, syftet med detta test är att avgöra om produktegenskaperna kommer att ändras när produkten utsätts för en serie stötar vid normala temperaturer. Genom detta test kan vi undersöka produktens stabilitet under transport eller installation.

Jera förformar test på nedanstående produkter

-Isolationshåltagningsanslutningar (IPC)

-FTTH kabelklämmor

-Låga, mitt- och högspänningsbultar.

-Fiberoptiska termineringslådor, uttag

-Fiber optisk skarvförslutning

Effekttestning är omedelbar och destruktiv, skador bör inte inträffa för att påverka produktens korrekta prestanda under temperaturintervall. Produktenheter kan placeras under testutrustning och testa för stötar uppifrån och från sidan, genom metalliskt ställe och städ med olika vikt, cylindrisk vikt faller fritt över angivet avstånd och streckar de testade produkterna.

Vår teststandard enligt CENELEC, EN50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 för elektriska distributionstillbehör och IEC 61284 för fiberoptisk kabel och tillbehör. Vi använder följande standardtest på nya produkter innan vi lanserar, även för den dagliga kvalitetskontrollen, för att säkerställa att vår kund kan få produkter som uppfyller kvalitetskraven.

Vårt interna laboratorium kan utföra en sådan serie standardrelaterade typtester.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

odsog